SHA256: 3cf06e38a05594138e8a2b80f855ea7e24c1b00ab7c41f9e12f22ddb22907735
File name: دعای طلب رزق.apk
File size: 747.7 KB
Detection rate: 0 / 14
Last analysis time: 2019/04/09 14:37
Download file:
0 / 14
Antivirus name OS Result
APUS Security Clear  
AVG Antivirus Clear  
Bitdefender Security Clear  
dfndr security Clear  
Dr.Web Light Error  
Google Play Protect Clear  
Zoner Mobile Security Clear  
COMODO Internet Security Clear  
Dr.Web Security Space Clear  
ESET Smart Security Clear  
G DATA ANTIVIRUS Clear  
Immunet (ClamAV) Clear  
Kaspersky Total Security 17.0.0 Clear  
Microsoft Windows Defender Clear  
Webroot SecureAnywhere Clear  
Title
File name: دعای طلب رزق.apk
File size: 747.7 KB
MD5: f9a0c615e2bb6b1d3e6aeacf16b44824
SHA1: 73f8c78e620efa7508d818e33ba3322a4b0438b4
SHA256: 3cf06e38a05594138e8a2b80f855ea7e24c1b00ab7c41f9e12f22ddb22907735
File static info

گزارش رسمی

admin 2019/04/10 03:58

این برنامه بدافزار نیست، اما استفاده از آن باعث خواهد شد که شما عضو یک سرویس ارزش افزوده شده و در نتیجه روزانه مبلغی از شارژ سیم کارتتان کسر گردد. (تا زمانی که سرویس را لغو نمایید.)

روش حذف

اگر نمی خواهید دیگر از این برنامه استفاده کنید، باید اقدام به لغو اشتراک نمایید. برای این کار از سامانه #800* می توانید استفاده نمایید. (اگر سیم کارتتان ایرانسلی است بهتر است از نرم افزار ایرانسل من استفاده کنید، یا اینکه به حساب کاربری خود در فروشگاه چارخونه مراجعه کرده و در آنجا اقدام به لغو اشتراک نمایید.)

There is no comment for this scan.